Nadzór i realizacja inwestycji budowlanych

Zarządzanie wielobranżowymi inwestycjami

Kompleksowe zarządzanie realizacją inwestycji

arrow
arrow

path-telefon-header

Tel.: 89 672 38 22

path-mail-header-min

biuro@pathkm.pl

Jesteśmy firmą zajmującą się nadzorem budowlanym, której zespół stanowią specjaliści wielu branż. Działalność rozpoczęliśmy w 2009 roku i do tej pory pracujemy głównie na zasadzie podwykonawstwa. Zajmujemy się nadzorem realizacji inwestycji oraz obsługą wszelkich procesów inwestycyjnych, w tym kierowaniem i zarządzeniem inwestycją. Dotychczas obsługiwane przez nas kontrakty to projekty finansowane ze środków krajowych a także współfinansowane przez Unię Europejską. Ich realizacja przebiegała zgodnie z polskim prawem budowlanym i procedurami kontraktowymi FIDIC. W zależności od charakteru inwestycji, firma PATH pełniła następujące funkcje:

 • Inwestor Zastępczy,
 • Inżynier Kontraktu,
 • Nadzór Inwestorski

Inwestycje zrealizowane jako podwykonawca:

 • Inżynier Rezydent przy budowie nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów – Wojska Polskiego,
 • Inwestor Zastępczy przy modernizacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie poprzez rozbudowę istniejącego głównego budynku szpitalnego na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni,
 • Inżynier Kontraktu przy projekcie budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Olsztynie,
 • Inżynier Kontraktu przy rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk-Orneta wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka,
 • Inżynier Kontraktu przy rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta-Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński,
 • Inżynier Kontraktu przy projekcie „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” składający się z następujących kontraktów:
  Kontrakt 1: Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Olsztynie,
  Kontrakt 2: Projektowanie i budowa drogi dojazdowej do ZUOK w Olsztynie,
  Kontrakt 3: Projektowanie i budowa 3 Stacji Przeładunkowych (SP) wraz z Punktami Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów  (PDGO),
  Kontrakt 4: Rekultywacja 8 składowisk odpadów przeznaczonych do zamknięcia
 • Inżynier Kontraktu przy budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie pod Giżyckiem,
 • Administracja kontraktu, sprawozdawczość i rozliczenia  przy projekcie: „Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych Olsztyn- Szczytno – Szymany (odcinek Olsztyn- Szczytno – linia kolejowa nr 219 i odcinek Szymany- Szczytno – linia kolejowa nr 35) jako kolejowe połączenie modernizowanego lotniska w Szymanach z Olsztynem”,
 • Inżynier Rezydent, administracja kontraktem, sprawozdawczość i rozliczenia w  Projekcie „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn- Mazury”.